Skip to content

Can Kiem ligt in het Thach That District- Hanoi City

[ready_google_map id=’29’]

Situatie
Can Kiem is een landbouwgebied op ongeveer 30 km. van Noord West Hanoi. Zoals in andere smalle rivierdelta’s bezitten de boeren slechts weinig land (gemiddeld 140 m²) voor de verbouw van hun producten. Door de groei van de bevolking in dit gebied zijn er ook veel mensen, die helemaal geen grond bezitten om producten te verbouwen. Zij moeten dus op een andere manier in hun levensonderhoud voorzien , b.v. door het hebben van een timmerwerkplaats of zich te verhuren als arbeider. Voor de vrouwen is het soms heel moeilijk om buitenshuis te werken, omdat zij ook voor hun kinderen moeten zorgen. Voor hen zou het een uitkomst zijn als zij thuis varkens of kippen konden fokken.

1205 kippenfokkerij
kippenfokkerij
1205 handeltje met groente
groenten handel

Hier hebben zij echter geen kapitaal voor en een lening afsluiten is door de hoge rente ook geen oplossing.

In vergelijking met Hanoi, wat niet ver van Can Kiem ligt, is de levensstandaard hier veel lager. De mensen zijn meestal niet verder gekomen dan de 7e of 8e klas en zij hebben vaak grote gezinnen. Het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter. Dit geeft ook veel problemen voor de kinderen en jongeren in dit gebied, er zijn veel schoolverlaters en kinderarbeid en gokverslaving komen regelmatig voor.

Verzoek aan Lien Doi
Om deze situatie te verbeteren wordt aan Lien Doi gevraagd om geld voor het Microkrediet programma, zodat 30 vrouwen in staat worden gesteld om hun situatie te verbeteren en de onderlinge solidariteit te bevorderen.

 

Voor dit project wordt een bedrag gevraagd van 3.216,- Euro.