skip to Main Content

Welkom bij Lien Doi 

Lien Doi (Vietnamees voor solidariteit) is een kleinschalige onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie, opgericht op 17 oktober 1980.

Lien Doi zet zich in voor de allerarmsten in Vietnam. Dat zijn vaak etnische minderheden die in de bergen of op het platteland wonen, ver van steden en veelal zonder goede infrastructuur.

Wij ondersteunen kleinschalige projecten, die mensen uit de armoede kunnen helpen en die een bijdrage leveren aan gezondheid en veiligheid. Dit doen wij door het bouwen van huizen, multifunctionele dorpshuizen en schoollokalen, aanleg van verbindingswegen en bruggen om dorpen te ontsluiten en het aanleggen van waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast verstrekken we  microkredieten, en financieren we studiebeurzen voor scholieren en studenten.

Zowel vrijwilligers in Nederland als in Vietnam zetten zich in om de levensomstandigheden van deze mensen te verbeteren. De projecten worden aangedragen en gevolgd door onze Vietnamese vrijwilligers en in Nederland zorgen we voor de nodige financiën.

Hoe meer mensen zich verbonden voelen met onze doelstellingen en hieraan willen bijdragen ,hoe meer we kunnen betekenen voor de allerarmsten in Vietnam.

Op deze website vind u informatie over al onze projecten.