Skip to content

Welkom bij Lien Doi 

Lien Doi (solidariteit in het Vietnamees) is een kleinschalige onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie, opgericht op 17 oktober 1980.

Lien Doi zet zich in voor de allerarmsten in Vietnam. Dat zijn vaak etnische minderheden die in de bergen of op het platteland wonen, ver van steden en veelal zonder goede infrastructuur.

Wij ondersteunen kleinschalige projecten, die mensen uit de armoede kunnen helpen en die een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun gezondheid en veiligheid. Dit doen we door het bouwen van huizen, multifunctionele dorpshuizen en schoollokalen, de aanleg van verbindingswegen en bruggen om dorpen te ontsluiten en door het aanleggen van waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast verstrekken we  microkredieten, en financieren we studiebeurzen voor scholieren en studenten uit gezinnen waar geldgebrek heerst door ziekte of moeilijke omstandigheden. We hebben inmiddels al vaak de positieve resultaten gezien van onze ondersteuning in allerlei concrete situaties!

.Lien Doi werkt met zowel Vietnamese als Nederlandse vrijwilligers. De projecten en studenten die voor onze hulp in aanmerking komen worden aangedragen en gevolgd door onze Vietnamese vrijwilligers die de omstandigheden ter plekke goed kunnen beoordelen. In Nederland zorgen we voor de nodige financiën.

Hoe meer mensen zich verbonden voelen met onze doelstellingen en hieraan willen bijdragen ,hoe meer we kunnen betekenen voor de armste bevolkingsgroepen in Vietnam.

We hopen van harte dat de informatie op deze website ertoe zal leiden dat u ons wilt helpen bij het voortzetten van ons werk!