Skip to content

21.02  Microkrediet  voor de Chau Ro in Duc Tin

Situatie

De Chau Ro is een kwetsbare etnische minderheid in de provincie Binh Thuan in de Mekong delta. Zij leven van de opbrengst uit landbouw en hebben wat vee.

Zij bezitten slechts kleine stukjes grond. Dat komt deels doordat zij veel kinderen hebben en omdat ze land hebben moeten verkopen om hun schulden te betalen. De meeste families leven van liefdadigheid.

Ten gevolge van lage ontwikkeling, gaan de meeste jongeren als ze gezond zijn werken als arbeider.  Zij moeten daarvoor 300 tot 400 km van huis om werk te vinden in het hoogland in de provincie Daklack of Bao Loc.

Jonge vrouwen die kinderen moeten grootbrengen èn ouderen kunnen niet ver van huis werk zoeken. Voor hen is het van groot belang dat zij dicht bij huis een klein handeltje of een fokkerijtje kunnen opzetten. Zij moeten daarvoor geld lenen, maar de rente is erg hoog. Vandaar het verzoek aan Lien Doi hen te helpen met een beginkapitaaltje, zodat zij hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

De werkwijze:

  • Er worden 2 groepen gevormd, met een secretaris, die zorgt ervoor  dat het geld op tijd wordt afgelost , en het sparen en de rente bijhoudt en noteert..
  • Ieder lid van de groep moet het geld gebruiken waarvoor het is bedoeld Als een lid niet terug betaalt komt dit voor de rekening van de andere deelnemers.
  • Iedere familie krijgt per jaar 4.000.000 VND
  • Het terugbetalen gaat als volgt: 000 VND per maand ( €10,-) + 0,5 % rente, + 100.000 VND spaargeld

Het spaargeld is bedoeld voor korte termijn leningen aan leden die naar het ziekenhuis moeten, medicijnen  of andere grote kosten, zoals b.v. een begrafenis.  De rente is dan 1%.

Aan Lien Doi wordt gevraagd:

Voor 25 mensen ieder een krediet van 4.000.000 en voor 3 trainingen:

 109.000.000 VND  =  € 4020,-

We zijn erg blij met de ondersteuning van dit project door de Haëllastichting. Zij hebben een bedrag gedoneerd van € 1500,- De rest van het bedrag wordt aangevuld uit de algemene middelen van Lien Doi. Dit project zal in maart “22 van start gaan. Vertraagd door de corona epidemie.

Update 2022:
In april 2022 zijn de kredieten zijn verstrekt! Met dank aan de Haëlla stichting! De deelnemers zijn nu in staat een handeltje te beginnen of een fokkerij op te starten.

 

Deelnemers krijgen voorlichting Deelnemers krijgen hun lening
Verkoop van drank Fokkerij van koeien

Update maart 2023 van Caritas Phan Thiet

In 2022, na de corona epidemie, is een groep van 35 leden van start gegaan en heeft elk lid een bedrag van € 160,- geleend. Zij hebben allen dit bedrag afgelost en bovendien hierover rente betaald.

In 2023 zijn sommigen verhuisd naar een ander deel om te werken in een bedrijf en hebben zij de groep verlaten.

In totaal bestaat de groep nu uit 20 personen, waarvoor de krediet mogelijkheden zijn verhoogd naar een bedrag van € 240,- per persoon. Zij betalen € 12,- per maand ( 20 maanden voor de gehele lening) terug. Zij sparen € 4,- per maand voor latere investeringen en lossen rente af € 14,- voor een heel jaar.

De meeste leden lenen geld voor aanschaf van vee of een kleine handel.

Door lid te worden van de kredietgroep ervaren de mensen verbondenheid, zij delen ervaringen uit en ondersteunen elkaar. Tegelijkertijd oefenen de gebruikers met het sparen van geld. Hoewel het bedrag beperkt is heeft het arme mensen in afgelegen gebieden geholpen in hun economische ontwikkeling.

Caritas Phan Thiet dankt u van harte, namens de leden van de krediet groep, voor uw zorg, liefde en hulp.