Skip to content

Visie

Is wat Lien Doi doet een druppel op een gloeiende plaat? Zo zien wij het zelf niet. Wij zijn overtuigd van het nut van ons werk, de waarde van praktische solidariteit met mensen die het minder hebben getroffen dan wijzelf. We proberen uitsluitend te doen wat we aankunnen en dat blijkt in de loop van de jaren heel veel te zijn!
We vinden het belangrijk dat er directe en korte lijnen zijn met de uitvoerders in Vietnam, dat er een overzichtelijke projectfinanciering is en dat de mensen voor wie het project is bedoeld ook zelf een bijdrage leveren in de vorm van geld of arbeid. Er wordt geen geld over de balk gesmeten, er zijn vrijwel geen overheadkosten.

Elk geslaagd project betekent dat een dorpsgemeenschap beter functioneert, dat een groep vrouwen een inkomen kan verwerven, dat een klas kinderen kan leren onder gunstige omstandigheden, dat een student een zinvolle bijdrage kan leveren aan zijn of haar dorp na een afgeronde studie of dat ouders kunnen werken in de zekerheid dat hun jonge kinderen verantwoord worden opgevangen. We zien dat er naast de directe resultaten ook sprake is van een meer algemeen effect. Positieve ervaringen en het gevoel ‘gezien te worden’ geven mensen zelfvertrouwen, versterken samenhang in een gemeenschap, brengen hoop voor de toekomst.

Ieder nieuw project dat wordt aangedragen door onze mensen in Vietnam is gescreend op haalbaarheid. Er wordt gekeken of de vraag breed gedragen wordt in de gemeenschap, of er voorliggende financieringsmogelijkheden zijn, welke bijdrage men zelf kan leveren in de vorm van geld en arbeid. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over verantwoording en monitoring van de werkzaamheden, ook na afloop van het project.

Er zijn goede contacten opgebouwd in Vietnam, met mensen waar we op kunnen vertrouwen.