skip to Main Content

Scholieren en studenten

Stichting Lien Doi heeft naast de financiële ondersteuning voor projecten die zijn ingebracht door Lien Doi Vietnam (LDV) ook een kleinschalig pleegkindprogramma.

LDV komt soms in contact met families die hun kinderen door geldgebrek niet meer naar school kunnen laten gaan en soms zelfs geen geld hebben om hen voldoende te eten te geven. Hiervoor werft Lien Doi in Nederland pleegouders.
Op dit moment zijn er 60 pleegouders in Nederland die een Vietnamees kind financieel ondersteunen. Dat doen zij door middel van een maandelijkse bijdrage van 15 euro of een jaarlijkse bijdrage van € 180,– op de rekening van onze stichting Lien Doi: IBAN NL12INGB0000422433 Utrecht o.v.v. pleegkinderen
Dit bedrag is bestemd voor het pleegkind. Via onze penningmeester wordt het geld overgemaakt naar de rekening van LDV. Zij dragen het geld over aan de betreffende families. Bovenop dit bedrag wordt door LDV nog 1 euro gereserveerd in een speciaal fonds. Hierop kan een beroep worden gedaan wanneer zich acute financiële problemen voordoen in de familie van het pleegkind.

Het contact met de pleegkinderen en hun families loopt via de medewerkers van LDV. Zo houden zij, soms ook via veldwerkers, zicht op de situatie. Twee keer per jaar doen zij hiervan verslag, waarna de pleegouders door ons worden geïnformeerd. Vaak ook schrijven de kinderen zelf brieven aan hun pleegouders.

In principe komt een kind in aanmerking voor ons pleegkinderen programma tot de leeftijd van 18 jaar. In overleg met LDV wordt gekeken hoe op een goede manier kan worden afgebouwd. Soms wordt daarna nog een beroep gedaan op een schoolbeurs.

Naast het pleegkinderen programma ondersteunt onze stichting ook een beperkt aantal studenten met een schoolbeurs. LDV beoordeelt de aanvragen en onderhoudt ook het contact.

De stichting Lien Doi is erkend als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI). Wat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belastingdienst. Klik op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

Contact Pleegkind

Wilt u meer informatie over pleegkinderen?
Vul dan onderstaand formulier in.