skip to Main Content

Scholieren en studenten

Scholierenfonds
Kinderen van de minderheden in Vietnam hebben het zwaar. Door de armoede van hun familie moeten ze vaak meewerken voor het gezinsinkomen. Soms trouwen zij al op heel jonge leeftijd waardoor de kans op verbetering van hun situatie minimaal is.

Door dit alles gaat een deel van de kinderen niet of beperkt naar school. Lien Doi stimuleert de schoolgang van deze kinderen door maandelijks bij te dragen aan het inkomen van gezinnen met geldgebrek. We doen dat via het Scholierenfonds.

Op dit moment ondersteunt Lien Doi hiermee 60 kinderen. Meestal vanaf het begin van de basisschool tot en met de afronding van de middelbare school. Per kind wordt 15 euro per maand bijgedragen aan het gezinsinkomen. Voor acute problemen in de families, zoals ziekte, reserveert Lien Doi Vietnam nog een extra bedrag.

Het contact met de pleegkinderen en hun families loopt via de medewerkers van Lien Doi Vietnam. Zo houden zij, soms ook via veldwerkers, zicht op de situatie. Twee keer per jaar wordt Lien Doi Nederland geïnformeerd over de ontwikkelingen van de kinderen. Daarbij wordt aan enkele kinderen gevraagd iets te vertellen over hun leven en wat school voor hen betekent.

Het resultaat van onze inzet: honderden kinderen hebben basis- en voortgezet onderwijs kunnen afronden, waardoor zij een veel betere uitgangspositie hebben voor werk of een vervolgopleiding.

In principe komt een kind in aanmerking voor ons scholierenprogramma tot de leeftijd van maximaal 18 jaar. In overleg met Lien Doi Vietnam wordt gekeken of er aansluitend nog ondersteuning wordt geboden.

Studiefonds Vietnam
Naast het scholierenfonds kent onze stichting ook een Studiefonds Vietnam om een beperkt aantal jongeren te ondersteunen, die graag een vervolgstudie willen doen, maar niet over de financiële mogelijkheden beschikken. Voor een studie moeten ze meestal hun geboortedorp verlaten en onderdak zoeken in een grotere stad. We helpen hen met een beurs van tussen de tweehonderd en vijfhonderd euro per jaar gedurende hun gehele beroepsopleiding of studie. Dit bescheiden bedrag is voldoende om de studiekosten en een deel van het levensonderhoud te bekostigen.

Studiefonds VietnamLien Doi Vietnam beoordeelt de aanvragen en onderhoudt ook het contact met deze studenten gedurende hun opleiding. Van de studenten wordt verwacht dat als ze na hun opleiding een baan hebben gevonden, zij ook zelf een financiële bijdrage leveren aan het studiefonds, zodat andere jongeren uit arme gezinnen ook kunnen studeren.

Dankzij onze studiebeurzen hebben intussen tientallen studenten hun opleiding kunnen afronden als verpleegkundige, ingenieur, medewerker in de toeristische sector, onderwijzer, accountant enz.

Wilt u het mogelijk maken dat meer kinderen uit arme gezinnen in Vietnam naar school kunnen? Of wilt u meebetalen aan de beurs voor een student? Steun ons dan met een gift voor dit doel. U kunt op deze link klikken om het donatieformulier in te vullen.

De stichting Lien Doi is erkend als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI). Wat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belastingdienst. Klik op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

In onderstaande filmpjes stellen twee studenten zich aan u voor.