Skip to content

Financieel Archief en ANBI aanmelding

Financiering activiteiten
Lien Doi wordt gefinancierd uit Nederlandse donaties. Gelukkig hebben we een groep trouwe donateurs, die zo´n twee keer per jaar door middel van een nieuwsbrief wordt geïnformeerd over nieuwe projecten, met het verzoek daarvoor geld te geven. Het donateursbestand wordt helaas de laatste jaren wel kleiner. Naast genoemde donaties verwerft Lien Doi met enige regelmaat geld d.m.v. bijdragen van andere organisaties.
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, wat in ons geval betekent dat er geen loonkosten of vrijwilligersvergoeding wordt betaald. Vrijwel alle inkomsten worden besteed aan projecten. Voor de activiteiten van de de vrijwilligers in Vietnam wordt wel een beperkte onkostenvergoeding ter beschikking gesteld.

CBF
Grote organisaties maken gebruik van het CBF keurmerk voor goede doelen. Het CBF controleert dan een aantal zaken, waaronder de kosten die een organisatie maakt om fondsen te werven. Dat bedrag mag maximaal 25% uitmaken van de baten.
Lien Doi heeft ervoor gekozen geen keurmerk aan te vragen, omdat de kosten hiervan erg hoog zijn. We zijn volkomen transparant in ons werk en leggen jaarlijks op een overzichtelijke manier rekening en verantwoording af aan onze donateurs. De kosten voor werving van donaties zijn bij Lien Doi slechts 4%.

ANBI
Lien Doi wordt door de belastingdienst gezien als een stichting die voldoet aan de ANBI voorwaarden. Standaardformulier publicatieplicht LIen Doi 2021

Hieronder vindt u de financiële verslagen van de laatste jaren met dien verstande dat met ingang van 2017 het jaarlijkse financieel verslag deel uitmaakt van het jaarverslag van het desbetreffende jaar:

verantwoording 2016 financiele verantwoording 2016

verantwoording 2015 financiele verantwoording 2015

verantwoording 2014 financiele verantwoording 2014

verantwoording 2013 financiele verantwoording 2013

verantwoording 2012 financiele verantwoording 2012

verantwoording 2011 financiele verantwoording 2011

verantwoording 2010  financiele verantwoording 2010

Let op: voor het lezen van de nieuwsbrieven heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik hier om deze te downloaden.