Skip to content

Geschiedenis Lien Doi

Lien Doi is opgericht in 1980 en bestaat dus al ruim veertig jaar! De oprichters uit de beginperiode van de stichting, Bets Ahsmann, Ria Ahsmann en Jos Zengerink leven niet meer, maar Lien Doi wordt voortgezet door mensen die vaak al lange tijd betrokken zijn bij de organisatie en de fondswerving voor onze projecten.

Eén van de oprichters van onze Stichting, Bets Ahsmann, werkte jarenlang in Vietnam als onderwijzeres. In 1975 moest Bets tot haar spijt hals over kop terugkeren naar Nederland, omdat de politieke omwentelingen haar verdere verblijf onmogelijk maakten. In de jaren daarna hield ze contact met de mensen die ze kende in Vietnam en raakte ze betrokken bij de opvang van de Vietnamese vluchtelingen in Nederland voor wie ze als tolk fungeerde en die ze ondersteunde bij hun juridische procedure en hun integratie in de Nederlandse samenleving. Ze werd geraakt door de verhalen over armoede en bestaansonzekerheid van vooral de etnische minderheden in Vietnam en in 1980 besloot zij samen met haar zus Ria en vriendin Jos, om de Stichting Lien Doi (solidariteit) op te richten. Haar bevlogenheid en grote kennis legden de basis voor een daadkrachtige organisatie, waar we nu nog steeds op voortbouwen.