Skip to content

Thanh Dong ligt in de provincie Vinh Long.

[ready_google_map id=’28’]

Situatie
Thanh Dong is een dorp met 4.000 inwoners en ligt ongeveer 175 kilometer van Saigon.
Het gebied is dicht bevolkt , maar door de vele kanalen en rivieren leven de inwoners toch in een isolement. Verder zijn alle wegen ongeplaveid, al meer dan 40 jaar oud en in de loop van de jaren door weersinvloeden heel slecht geworden.
De ongeplaveide wegen zijn erg slecht geworden.

1206 modderweg

Er heerst in dit gebied nog veel armoede door gebrek aan landbouwgrond. Er moet dus naar andere manieren gezocht worden om geld te verdienen. Vooral de jonge mensen die geen land hebben zoeken naar een andere bron van inkomsten zoals: het kweken van paddenstoelen of het weven van matten. Veel van hen vertrekken naar de industriegebieden.
Kinderen verlaten hun school vroegtijdig om hun ouders te helpen met geld verdienen
De aanleg van een betonnen weg zal een grote verbetering zijn….

De aanleg van een nieuwe betonnen weg zou een grote verbetering betekenen. Het gebied zou toegankelijker worden en de mensen kunnen hun producten makkelijker en goedkoper vervoeren en in noodgevallen is men ook sneller in het ziekenhuis.
Verzoek aan Lien Doi
Aan Lien Doi wordt gevraagd om geld voor deze weg. De mensen zelf zullen het met een klein bedrag aanvullen en 300 werkdagen leveren.

Het bedrag dat hiervoor nodig is, is € 3.255,-