skip to Main Content

Projecten

Lien Doi ondersteunt kleinschalige projecten in achterstandsgebieden in Vietnam. Zo helpen we mensen door concrete acties om zich te ontworstelen aan armoede en dragen we bij aan het verbeteren van gezondheid, veiligheid, ontwikkeling en toekomstperspectief. Bij alle projecten is de vraag uit de lokale gemeenschap leidend en wordt van hen eigen inbreng van geld en arbeid verwacht. Nieuwe projectvoorstellen worden beoordeeld door onze vrijwilligers in Vietnam.

 

 

 

 

 

 

De projecten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
Bouw

– dorphuizen, schoollokalen, kinderopvang, cursusruimte
– kleine bruggen
– aansluiting van dorpspaden op het wegennetwerk

Huisvesting
– eenvoudige woningen voor particulieren
– opknappen van zorgcentra voor ouderen en gehandicapten
Microkrediet
– cursus over het opzetten van een microkredietsysteem en het beginkapitaal voor zaaigoed, vee, materialen voor een handeltje.
– lening aan een dorpsgemeenschap voor aanschaf van bijvoorbeeld een landbouwmachine of boot
Schoon water
– waterzuiveringsinstallaties
– putten
– bescherming van rivieroevers en waterlopen

In de loop van ons bestaan hebben we zo’n 162 projecten gerealiseerd. U kunt de projecten uit de laatste periode vinden op de landkaart in bijgaand overzicht. Elke projectcategorie heeft een eigen kleur.