Skip to content

Cu Ebur gemeenschap woont in Buonma Thuot-city in de provincie Dak Lak.

Situatie
Cu Ebur is een agrarische gemeenschap die bestaat uit 2 dorpen met de Kinh en 5 dorpen met de etnische minderheid de Ede. De dorpen liggen in het centraal hoogland.
In deze dorpen wonen in totaal 164 gehandicapte mensen. Zij zijn ondergebracht in een organisatie en worden ondersteund door de lokale overheid, een vrouwengroep en een lokale kliniek.
Veel van deze gehandicapten zijn kostwinner maar hun mogelijkheden zijn beperkt. En daardoor hun levensomstandigheden veel slechter dan die van de anderen in dit gebied.
Om hen in de gelegenheid te stellen een klein handeltje te beginnen is het voorstel hen ons microkrediet programma aan te bieden zodat zij niet gedwongen worden geld te lenen tegen een veel te hoge rente.
Mr Dau Thanh Lam projectleider en aanvrager van dit microkredietprogramma

Verzoek aan Lien Doi
Geld beschikbaar te stellen zodat twee groepjes van ieder 8 gehandicapte mensen een lening kunnen sluiten van ieder 5.000.000 VND.

In totaal 16 maal 5.000.000. = 80.000.000 VND = € 2800.