Skip to content

Voor 20 jongeren uit het bergachtig gebied van Cam Lo in de provincie Quang Tri

Situatie
Al eerder heeft Lien Doi deze mensen geholpen met de aanschaf van rijstmolens, een motorboor en een tractor, hetgeen van onschatbare waarde is voor hen. Pastor Hoa is een enthousiaste priester werkzaam in dit gebied. Hij heeft ons wederom benaderd, nu voor de bouw van een opvanghuis voor kinderen.
De veelal kinderrijke gezinnen in zijn parochie zijn erg arm en leven een moeizaam bestaan. Zij hebben een eigen taal en daardoor een achterstand op de andere Vietnamezen. Goed onderwijs is daarom van groot belang. Beide ouders moeten werken om in hun onderhoud te voorzien, de dorpen liggen veruit elkaar in de bergen, hierdoor is het vaak onmogelijk om ervoor te zorgen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. Velen stoppen te vroeg met school. In de regio zijn echter vier scholen met voortgezet onderwijs.

Verzoek aan Lien Doi
Om ervoor te zorgen dat ook deze jongeren naar het voortgezet onderwijs kunnen heeft pastor Hoa een deel van de ruimte van de pastorie, dichter bij de school, beschikbaar gesteld. De jongeren (14 in totaal) krijgen daar verzorging, hulp bij de lessen en een deel van het schoolgeld wordt betaald. De behuizing is echter niet berekend voor zoveel mensen. Daarom het verzoek om het huis uit te breiden zodat er beter geleefd en gestudeerd kan worden. In totaal zouden er na de renovatie 20 jongeren kunnen worden opgevangen en begeleid.
Voor dit project worden de jongeren in staat gesteld een betere toekomst op te bouwen; leren ze wat het is te leven in een gemeenschap; leren ze met elkaar de gewone verantwoordelijkheden te delen en worden ze opgevoed tot goede burgers.

De totale kosten van de verbouwing bedragen: 185.565.000 VND
Bijdrage van de parochie: 30.565.000 VND
Bijdrage Lien Doi: 150.000.000 VND = € 5.000

Fantastisch bericht uit Vietnam, in twee maanden tijd is de verbouwing voltooid en inmiddels kunnen 25 tot 30 studenten verblijven in het opvanghuis!! Dus bijna 10 meer dan verwacht!!

Zowel de ouders als de studenten danken alle donateurs van Lien Doi voor de financiële hulp, de jongeren hebben nu een comfortabele plek om te leven en te studeren. Zodat zij aan een betere toekomst kunnen bouwen.