Skip to content

Buong Hang ligt in het centraal hoogland, in de provincie Dak Lak

Situatie
De Buon Hang gemeente beslaat verschillende dorpen, het grootste dorp is Ea Yieng . Alhoewel de grond in het centraal hoogland in Vietnam over het algemeen vruchtbaar is, bestaat het land rondom Ea Yieng uit arme zandgrond wat in de droge tijd keihard is maar in het natte seizoen erg modderig. Het dorp ligt in een dal en heeft in het regenseizoen veel last van overstromingen.
Het dorp heeft een lagere school, een kinderopvang, een klein medisch centrum en een eenvoudige markt. De enige middelbare school bevindt zich in de stad 20 km verderop. De weg daarnaar toe is of erg modderig of erg stoffig. Er is geen vorm van openbaar vervoer dus moeten de kinderen te voet of per fiets naar school.

De etnische minderheid van in Ea Yieng leeft van de landbouw; zij verbouwen rijst en graan. De opbrengst is erg laag. Het gemiddelde inkomen is niet meer dan
€ 4,- per maand.

Verzoek aan Lien Doi
Om het voor de kinderen van deze mensen mogelijk te maken dat zij kunnen studeren in de stad, zodat zij een betere toekomst kunnen opbouwen, is de bouw van een internaat bij de school noodzakelijk. Dit internaat zal plaats bieden aan 50 kinderen.
Naast de opvang van de kinderen zal aandacht besteedt worden aan de integratie en acceptatie van deze kinderen in de stad.
De totale kosten van het gebouw: 182.420.000 VND = € 7420,-
Plaatselijke bijdrage 30.000.000 VND = € 1220,-

Bijdrage Lien Doi 152.420.000 VND = € 6200,-