Skip to content

Nha Trang is een havenstad aan de kust van Zuid Vietnam ongeveer 400 km van Ho Chi Minh City.

Het Sunflower House in Nha Trang is opgericht in 1993 ten behoeve van kinderen die in extreem moeilijke omstandigheden verkeren. Op dit moment biedt het opvang aan 26 wezen en kinderen die zijn afgestaan of waarvan de ouders in de gevangenis zitten. Zij wonen daar en volgen een opleiding, zodat ze in de toekomst een zelfstandig leven kunnen leiden.

Sinds de oprichting hebben inmiddels 73 kinderen het huis verlaten en zij hebben allen een goede baan gevonden.

Het huis wordt grotendeels gefinancierd door de kloostergemeenschap SVD in Vietnam en af en toe bijdragen van sponsors. De financiële situatie is niet rooskleurig.

Lien Doi heeft in 2015 een bijdrage geleverd voor een ruimte en aankleding van een  bibliotheek , die van groot belang is voor de kinderen.

In november 2017 heeft de storm grote schade aangericht aan het dak en de plafonds  van het weeshuis.

Gedurende de afgelopen 4 jaar heeft men geprobeerd om dak, plafonds, muren en de elektrische installatie provisorisch te repareren.  Maar dat bleek niet voldoende. De middelen zijn beperkt  en de prioriteit ligt toch vooral  bij het levensonderhoud en het onderwijs van de kinderen.

Doordat het economisch slechter gaat door de corona epidemie zijn er bovendien geen middelen om het huis op te knappen.

Gedurende de regentijd waaien delen van het dak af, en zijn er lekkages. De plafonds lopen vol water en komen naar beneden en de elektriciteit kan in delen van het gebouw niet meer worden gebruikt. Dit alles leidt tot ziekte en gevaar voor de kinderen. Renovatie van het huis is hard nodig!

Voor de kinderen is het van groot belang op te groeien in een veilige, schone en liefdevolle omgeving zodat zij goed kunnen studeren en zich zo kunnen voorbereiden op een betere toekomst.

De klooster gemeenschap die het huis heeft laten bouwen wil zelf de helft van de kosten betalen.

De totale kosten van de renovatie bedragen:       €  8.400,-

De kloostergemeenschap draagt bij                         € 4.000,-

Aan Lien Doi wordt gevraagd                                  € 4.470.-