Skip to content

Kim Cau ligt in de provincie Tra Vinh

Situatie
Tijdens onze reis door Vietnam zijn we getuigen geweest van de bittere armoede van deze mensen in Kim Cau. Dit dorp ligt 45 km van Tra Vinh en ongeveer 250 km van Saigon. Zij leven in armoede zonder elektriciteit en schoon water. Het zijn landbouwers, maar zij bezitten geen land. De mannen werken als metselaar de vrouwen op de rijstvelden in de omgeving. De ouderen zijn ongeletterd, gelukkig gaan de kinderen nu naar school, echter vervolgonderwijs is voor hen niet weggelegd. Zodoende blijven zij in deze vicieuze cirkel van armoede.
Daarbij is zowel de zandweg als de houten brug die hen verbindt met de andere dorpen erg slecht.

Verzoek aan Lien Doi
Wat nu nodig is, is geld voor de aanleg van een 250 meter lange weg en de bouw van een nieuwe brug van 15 meter.
Hierdoor kunnen de mensen beter naar hun werk en de kinderen veilig naar school. Bovendien zal een goede weg het contact met andere dorpen en dus de kansen van deze mensen verbeteren.

De bewoners van het dorp Kim Cau zullen meehelpen met de aanleg van de weg en het bouwen van de brug en ook zelf een deel van het geld bijeenbrengen.

In totaal worden de kosten begroot op: 71.064.000 VND
De bijdrage van de dorpsbewoners 4.064.000 VND
Een schenking van 6.000.000 VND
Bijdrage van Lien Doi 61.000.000 VND (€ 2162,-)

Tijdens onze reis zijn we hartelijk ontvangen door deze mensen en hebben wij met eigen ogen gezien hoe hoog de nood is en hoe moeilijk bereikbaar zij zijn vanaf de begaanbare weg.