Skip to content

Gerealiseerd!!

Ban Lenh is een gemeenschap met 380 inwoners, . Zij behoren tot de Hmong, een van oorsprong nomadisch volk. Ook nu nog leven ze hoog in de bergen,  dicht bij de natuur.  Ze verbouwen rijst, hebben wat vee en leven verder van de opbrengst van het bos.

Sinds 1990 heeft de regering alle etnische minderheden verordonneerd om zich te settelen. De meeste ouderen zijn ongeletterd en hen is niet geleerd hoe zich aan te passen aan de moderne tijd en zij kunnen niet omgaan met de techniek van de moderne landbouw. Ze hebben dan ook geen antwoord op natuurrampen, die zich jaarlijks voordoen.De mensen trouwen jong en hebben veel kinderen. Het aantal kinderen is 3-4 keer hoger dan het aantal ouderen.

De huizen zijn simpel en kwetsbaar gedurende regenperiodes. De daken zijn van cement of golfplaat, de wanden van zeil en de vloer van zand. Het dorp is moeilijk bereikbaar, verkeer moet over smalle zandweggetjes. Er is geen medische post.

Het dorpje heeft een klein huisje met een klaslokaal voor primair onderwijs, gebouwd door de overheid. De school is alleen open als er een leraar komt lesgeven. Andere activiteiten vinden plaats bij de mensen thuis.


Het is al jaren een grote wens van de bewoners om een ruimte te hebben waar allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd. Een gemeenschapshuis, waar kinderen  kunnen worden opgevangen, zodat de ouders kunnen werken, waar jongeren cursussen kunnen volgen over hygiëne, gezondheid, opvoeding, landbouw, etc.,  zodat ze beter worden toegerust op hun toekomstige leven. Bovendien kunnen er culturele activiteiten worden georganiseerd voor de gemeenschap.Met hulp van een priester hebben zij een stuk grond van de overheid aangewezen gekregen met de toestemming om er een gemeenschapshuis te bouwen. Helaas ontbreekt nu nog het geld voor het materiaal en de deskundigheid om het huis te realiseren.  Vandaar het verzoek aan Lien Doi om een geldelijke bijdrage voor het verwezenlijken van hun droom.

De totale kosten zijn:                                     393.101.000VND
De eigen bijdrage:                                         193.101.000VND
Vraag aan Lien Doi een bijdrage van:          200.000.000VND = € 7.694,-

Na 4 maanden is de bouw van het huis helemaal klaar. Dankzij de bijdrage van de Louisa stichting is dit mooie project gerealiseerd. Een droomwens is uitgekomen.

De bouw heeft op zich laten wachten omdat de bouwmaterialen niet over de zandweggetjes konden worden aangevoerd. De overheid heeft nu een betonnen weg aangelegd naar het dorp. De mensen zijn nu dubbel zo blij: ze hebben een gemeenschapshuis èn toegang tot de doorgaande weg. Ook kunnen jongeren uit andere dorpjes deelnemen aan de activiteiten in het gebouw. Hopelijk wordt het een centrum van activiteiten voor meerdere etnische minderheden in het Van Chan district.

Ondanks dat het huis nog niet helemaal klaar is worden er( in het huis) al verschillende activiteiten georganiseerd, zoals vergaderingen en kinderactiviteiten … Men wil als alles klaar is extra cursussen gaan organiseren voor jonge mensen.

De bewoners van Ban Lanh zijn erg blij met het huis en danken de Louisa stichting voor de ondersteuning.