Skip to content

Situatie
Het dorp Tan Nga ligt in een nieuwe economische zone, waar nog weinig voorzieningen zijn. Er is een tekort aan alles. 80% van de inwoners hebben een instabiel inkomen daar zij zich verhuren als landarbeider. Ook is er bijvoorbeeld geen opvang voor kleine kinderen, waardoor de moeders gedwongen zijn om thuis te blijven en de vaders alleen moeten proberen de kost te verdienen.

 

In het dorp vindt op kleine schaal sociaalwerk plaats. Zo wordt aan de armen gratis medicijnen verstrekt en aan kinderen die niet kunnen lezen of schrijven les gegeven, aan de arme ouderen en zieken voedsel gegeven. Doordat er steeds meer mensen komen wonen breidt het werk en de nood steeds verder uit. Vandaar de vraag om een multifunctioneel gebouw waar alle sociale activiteiten kunnen plaats vinden. Zoals het uitdelen van medicijnen, en van voedsel, het lesgeven aan kinderen en een opvang voor de allerkleinsten.

Met de bevolking is overeen gekomen dat zij actief willen bijdragen aan de bouw van het gebouw.

De totale kosten zijn : 178.000.000 VND = € 6800
Bijdrage inwoners: € 3400
Totaal bedrag aangevraagd aan Lien Doi € 3400,-

Het project valt onder de verantwoordelijkheid van Sr. Nguyen Thi Ung van de congregatie MTG Cai Nhum.