Skip to content

Situatie

Hoa Son bestaat uit 5 kleine dorpjes in een bergachtig gebied in Ninh Thuan. Er heerst een grimmig klimaat: er valt weinig regen en het is er het hele jaar door heet. De bewoners (8.000 in totaal) zijn voornamelijk Raglai. Een etnische minderheid die verdreven is uit hun oorspronkelijke gebied en door de overheid naar Hoa Son verplaatst. De overheid had hun grond nodig voor landbouw. Zij hebben weliswaar een huisje gekregen en een stukje grond, maar hun situatie is nog steeds slecht. Hoewel er basis voorzieningen zijn kunnen de mensen daar weinig gebruik van maken, omdat zij die niet kunnen betalen.

Omdat beide ouders moeten werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, zijn de kinderen vaak alleen thuis. Voor kinderen tot 3 jaar is er geen kinderopvang. De kinderen tot 6 jaar gaan alleen ’s ochtends  2,5 uur naar school en krijgen geen lunch. Het onderwijs voor de oudere kinderen voldoet niet, zij blijven achter in hun ontwikkeling en verlaten vaak heel vroeg de school. Dat heeft tot gevolg dat er veel analfabetisme is, waardoor er geen mogelijkheden zijn voor een goede toekomst.

De bewoners hebben aangegeven dat zij graag een veilige opvang voor hun kinderen en hulp bij het onderwijs willen hebben, zodat de kinderen het onderwijs op school beter kunnen volgen en zij de school afmaken.

De zusters van de Congregatie van het Heilig Hart zijn bereid deze hulp te bieden. Er is echter op dit moment geen gebouw waarin de activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarvoor is een multifunctioneel gebouw nodig.

Gebruik van het huis

 Overdag zal het huis gebruikt worden voor de opvang van 2 tot 6 jarigen. Voor zowel katholieke- als niet katholieke kinderen, ongeacht hun etnische afkomst. Kinderen van etnische minderheden krijgen hierbij voorrang. Voor de maaltijden betalen de ouders een kleine bijdrage in geld of in natura (rijst, groente o.i.d.).Hebben zij die mogelijkheden niet, dan zijn de maaltijden gratis.

’s Avonds wordt er les gegeven aan de volwassenen die niet kunnen lezen of schrijven. Bovendien vinden er activiteiten plaats voor teenagers en is er oefenruimte voor zangkoren. Op zondag zal er catechismus les gegeven worden en lessen in sociale vaardigheden voor volwassenen en kinderen. Het geplande huis bevat 3 klaslokalen, 3 kamers voor de zusters, 1 kapel, een keuken en een  eetzaal.

Verzoek aan Lien Doi: een bijdrage van € 5.715,–.

Dit is 1/3 van het totale bedrag. De rest wordt gefinancierd door de diocese, particuliere donaties , de congregatie en de plaatselijke bevolking.