Skip to content

Situatie:

Het dorp Bao Vinh behoort tot een nieuwe economische zone, wat betekent dat de mensen afkomstig zijn uit andere delen van Vietnam. Het gebied is erg arm en heeft te lijden onder een slecht klimaat (hete droge zomers en veel regen in de winter). De oogst mislukt daardoor vaak en de bewoners moeten hun land verkopen omdat er anders niet voldoende eten is. Dit heeft tot gevolg dat men zich moet verhuren als landarbeider tegen een karig loon en bovendien is het beschikbare werk afhankelijk van het weer.

De levensomstandigheden in het dorp zijn slecht. De wegen in het dorp zijn modderig en hoewel er elektriciteit en water aanwezig is, kunnen de mensen zich de kosten hiervoor niet veroorloven en halen zij het water uit putten en rivieren. De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Kinh. Zij houden wat vee en kippen rond het huis. Afval slingert overal rond en hygiëne is ver te zoeken.

Het gemiddelde opleidingsniveau is laag. Veel mensen in Bao Vinh kunnen niet lezen of schrijven. Er is een eenvoudige kinderopvang voor 4 tot 6-jarigen en een basisschool, maar de  kinderen verlaten vroegtijdig de school, omdat ze het onderwijs niet kunnen volgen. Veel kinderen zijn ondervoed en ziek. Ze zijn overdag alleen thuis, omdat beide ouders  moeten werken. Ze vervelen zich en maken geen huiswerk. Wat zij nodig hebben is begeleiding bij hun studie. Daarnaast is het noodzakelijk dat de mensen mogelijkheden krijgen om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Daarom is het nodig om twee lokalen bij te school te bouwen.

De pastor in het dorp: John Baptist Nguyen Trung Hieu zet zich in om de situatie in het dorp te verbeteren met behulp van de zusters van het Heilig Hart.

Gebruik van de lokalen:

Overdag worden de lokalen gebruikt voor kinderopvang en als lokaal voor taalonderwijs Zowel voor katholieke als niet katholieke kinderen en ongeacht de etnische afkomst.

s Avonds zal er onderwijs worden gegeven aan analfabeten en zijn er activiteiten voor teenagers en zijn de lokalen tevens beschikbaar als oefenruimte voor zangkoren.

Op zondag zal er Catechismus les gegeven worden en lessen sociale vaardigheden aan volwassenen en kinderen.

Verzoek aan Lien Doi:

Hulp bij het bouwen van twee extra klaslokalen. De lokalen worden gebruikt voor kinderopvang en voor taalonderwijs. De kinderen worden hierdoor beter toegerust voor de lessen op school en maken zo meer kans op een betere toekomst.

De kosten voor Lien Doi Zijn: 140.000.000 VND = € 5.715,00.