Skip to content

Verantwoording

Prachtig gelegen in de bergen, dit mooie multifunctionele huis is klaar!!

Tijdens ons bezoek aan Vietnam in november 2019 hebben we dit huis bezocht. De weg door de bergen  naar Lam Pac was erg hobbelig met veel bochten. Over een traject van 80 km deden we vier uur.

 

 

 

Het huis was nog maar net klaar, een prachtige ontmoetingsruimte met een geïsoleerd dak! De H’Mong die in dit gebied wonen leven in de bergen en hebben een grote achterstand in hun ontwikkeling. Het bisdom in deze regio wil de mensen helpen, door het geven van lessen ook in de eigen taal, en het beleven van de eigen cultuur.

Situatie

Nam Pac is een dorpje hoog in de bergen in de gemeente Ta Mung, 130 km van het centrum van Lai Chau en 450 km ten noord westen van Hanoi.  De mensen leven voornamelijk van de landbouw. Ze verbouwen rijst, maar de opbrengst is onstabiel. Hun gemiddeld inkomen bestaat uit 500 kg rijst per jaar. (= 3.700.000 VND)

De Jongens en meisjes trouwen erg jong (op 14 /15 jarige leeftijd) in deze regio en verlaten vervolgens de school zodat hun ontwikkeling stagneert. Voor een kleine groep jongeren heeft de pastor op onderwijs gebied  eerder geïnvesteerd met als doel dat deze groep later als voorbeeld/kerngroep voor de eigen gemeenschap kan functioneren.

Nu is zijn wens om een multifunctioneel huis te bouwen om ook de kinderen van 7-14 jaar een plek te gunnen om te ontspannen en zich verder te ontwikkelen.

Het huis zal een functie krijgen voor:
-jonge mensen om zich verder te ontwikkelen
-de H’Mong etnische minderheid om de eigen cultuur te behouden
-jonge mensen om hen te helpen een balans te vinden om een gezond en kennisverreikend leven op te bouwen.
-priesters waar zij welkom zijn om de mensen uit de gemeenschap te ontmoeten, niet alleen de katholieken maar alle mensen uit de gemeenschap.

 

Verzoek aan Lien Doi

Een bijdrage in de kosten voor het bouwen van het huis plus inrichting:

Totale kosten:                                                195.291.000 VND

Bijdrage van gemeenschap                              30.291.000 VND
Bijdrage Lien Doi                                           165.000.000 VND = € 6.320