Skip to content

Situatie
Da Tông ligt in het meest afgelegen en armste district van de provincie Lâm Dong, 87 km van Dalat en 449 km van Saigon.

[ready_google_map id=’38’] Het grootste deel van de bevolking bestaat uit minderheden. In de gemeenschap Phi Lieng ligt het dorp Dong Glê, dat 4 jaar geleden is gesticht. Het is een nieuwe economische zone en wordt bewoond door etnische minderheden uit het noorden, de H’Mông, Tài, en Dao. Deze mensen (500) leven hier als illegalen en staan niet ingeschreven, kinderen hebben geen geboortebewijs. Hierdoor hebben zij een moeilijk leven.

Lien doi 1505 1- a Cil family

In dit gebied heeft veel mijnbouw plaats gevonden, waardoor de rivier die werd gebruikt voor drinkwater erg vervuild is. Ook het drinkwater uit de bronnen is niet meer drinkbaar.

Hetzelfde geldt voor de dorpen Da Tông en Da Long, waar in totaal 7680 mensen wonen. Zij leven van de landbouw, echter de opbrengst is door uitputting van de grond gering. De meesten hebben buiten de oogsttijd geen of weinig werk.

Lien doi 1505 14- harvest of rice

 

Het grootste probleem is gebrek aan schoon drinkwater. Het kost hen een halve dag om water te halen uit een bron diep in het bos. En omdat het bronwater vervuild is hebben veel kinderen en volwassenen problemen met hun gezondheid

Lien doi 1505 6- H'mong vllge 2

De oplossing is een waterzuiveringsinstallatie waarbij een bron wordt aangeboord die diep in de grond zit.

Verzoek aan Lien Doi
Hen te helpen met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie , daar deze erg duur is hebben we de aanvraag in tweeën gedeeld.

Eerste deel: € 5.100,- = 140.000.000 dong