Skip to content

Gerealiseerd!!!

Bang Doan is een afgelegen gemeente in de provincie Phu Tho 196 km ten noorden van Hanoi. Het dorp ligt in een bergachtig gebied en heeft in totaal 3073 inwoners.

 De mensen verbouwen rijst, cassave en hebben wat klein vee. De opbrengst is helaas erg laag door erosie en verzuring van de grond. Het gemiddelde inkomen is ongeveer 60-70 euro per maand.

De wegen in de bergen zijn slecht en onverhard en er is geen rivier of irrigatie systeem.

De bevolking is laag ontwikkeld: veel ouderen zijn analfabeet en jongeren hebben alleen lager onderwijs genoten. Zij verhuren zich als arbeider of gaan werken in de industrie in de buurt. Echter door de Covid epidemie en dien ten gevolge de economische recessie hebben velen hun werk verloren.

Dit alles maakt het leven voor hen erg moeilijk. Bovendien kan men niet beschikken over schoon water. Verontreiniging van met name het water is in heel Vietnam alarmerend, zeker in deze afgelegen streken, waar infrastructuur ontbreekt. De mensen zijn voor hun water afhankelijk van waterbronnen die erg vervuild zijn. Met alle gevolgen van dien, zoals het oplopen van allerlei infectieziektes. Door de mogelijkheid om over schoon water te beschikken zal de gezondheid van deze mensen sterk vooruitgaan, waardoor ze beter in staat zijn om te werken en naar school te gaan.

Verzoek aan Lien Doi

Een bijdrage om een waterfiltratie systeem te bouwen en de aanschaf van 20 liter tankjes voor de verspreiding van het water.

De totale kosten zijn : 158.400.000 VND

Bijdrage lokale donateurs: 37.600.000 VND

Bijdrage Lien Doi: 120.800.000VND = € 4848,-

Dit project is volledig gefinancierd door de gebroeders van den Boschstichting.

Begin december kregen we het bericht dat het al is gerealiseerd.
De kosten zijn wat hoger uitgevallen doordat men o.a. een dieper gat heeft moeten boren en een speciale pijpleiding heeft gebruikt om er zeker van te zijn dat het water dat in de tank komt gedesinfecteerd is. Deze extra kosten zijn opgevangen door een bijdrage van lokale donateurs.

Het schoon water project is erg belangrijk voor de gemeenschap van Bang Doan. Sinds het water filtersysteem klaar is en zij uitleg hebben gekregen