Skip to content

Gerealiseerd!!!

De Viet Tien gemeente behoort tot het district Bao Yen, in de provincie Lao Hai. Een bergachtig gebied in het noordwesten van Vietnam aan de grens met China. Het dorp ligt 265 km ten noordwesten van Hanoi op de linker oever van de rivier de Chai.

Het is een moeilijk begaanbaar gebied met hoge bergen en diepe dalen en valleien. Om naar de markt of het werk te gaan moeten de inwoners met een boot de rivier oversteken.

Viet Tien bestaat uit 6 dorpjes waar 3 verschillende etnische minderheden wonen met in totaal 2618 inwoners.

Men leeft van de landbouw en bosbouw. Door de groei van het aantal mensen en doordat land wegspoelt bij zware regenval is de beschikbare grond schaars geworden. Bovendien is de opbrengst van het land erg laag Veel jonge gezinnen hebben geen land en zij werken elders als landarbeider.

De mensen van deze gemeenschap gebruiken nog steeds water uit bergstroompjes en waterbronnen. Hoewel zij het water koken voor gebruik is dit niet voldoende, omdat het water ernstig is vervuild door metalen als ijzer en aluminium. Hierdoor wordt men vaak erg ziek.

Een waterfiltersysteem is dus heel noodzakelijk voor de gezondheid van deze bevolking.

Een comité van de Viet Hai parochie zal het project begeleiden. De watertankjes worden dagelijks schoongemaakt en men vraagt een kleine bijdrage van 5.000 VND (ongeveer €2,- ) voor elektriciteit, vervangen van de filters en om meer tankjes te kopen.

De totale kosten 165.310.000 VND

Bijdrage lokale sponsoren 36.700.000 VND

Bijdrage Lien Doi 119.610.000 VND = € 4800,-

Eind November kregen we al het bericht dat de waterfilterinstallatie klaar is.

De mensen van Viet Hai zijn erg blij met de flessen schoon water. Zonder de bijdrage van Lien Doi hadden ze niet de mogelijkheid gehad om over zuiver drinkwater te beschikken. En op langere termijn zal de gezondheid van de gemeenschap zeker verbeteren.

De inwoners van Viet Hai zijn Lien Doi en haar sponsors enorm dankbaar.