Skip to content

Situatie
De Bao Thuan gemeenschap bestaat uit de etnische minderheid de K’Ho en woont in een afgelegen bergachtig gebied in de provincie Lam Dong.

[ready_google_map id=’37’]

Zij leven van de landbouw, verbouwen rijst en wat andere gewassen, en in navolging van de Kinh zijn zij begonnen met het verbouwen van koffie.

1504 Almost of the families have coffee gardens but the areas are small and poor fertilizered

 

Ook zij hebben een groot stuk land moeten afstaan aan de overheid voor het bouwen van een irrigatiedam. De overgebleven stukken land zijn minder vruchtbaar en daardoor is de opbrengst slecht. Temeer daar zij nog op een traditionele manier landbouw bedrijven.
Zij leven onder moeilijke omstandigheden, hebben gebrek aan veel basisbehoeften waarvan het ontbreken van zuiver drinkwater één van de belangrijkste noden is. Zij drinken regenwater en water uit rivieren en stroompjes. Het dure flessenwater kunnen zij niet betalen.
De bevolking is laag geschoold, 30% is analfabeet, slechts een enkel kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

1504 A- the people go home from working

Verzoek aan Lien Doi
Een waterfiltersysteem te kunnen bouwen zodat de mensen niet meer ziek worden van het vervuilde regen- en rivierwater.
De mensen betalen een kleine bijdrage voor het gefilterde water voor het onderhoud van het filtersysteem.
De kosten voor Lien Doi: € 4170,-