Skip to content

De waterfilterinstallatie is aangelegd!! 6 mei 2022 kregen we het bericht uit Vietnam!

De etnische minderheden in de gemeente Chung Chai (H’Mong, Thai, Ha Nhi) kunnen nu ook gebruik maken van schoon drinkwater. Het betekent voor hen dat ziektes aan lever, nieren, ogen en huid zullen verminderen, dat hun immuunsysteem zal toenemen, zij gezonder worden en zo hun levenstandaart stapje bij stapje kunnen verbeteren.

Zij zijn Lien Doi en dus U zeer dankbaar.

Situatie

Chung Chai ligt in het noorden in het grensgebied met Laos en China, 750 km van Hanoi en 250 km van Dien Bien. Dit is een van de politiek zeer gevoelige gebieden, waar toeristen niet mogen komen zonder toestemming van de overheid. In dit gebied wonen in totaal 5 etnische minderheden. Het leven is zwaar, hun ontwikkeling laag en soms  hebben ze zelfs niet genoeg te eten. Ze hebben geen geld en technologie in huis om te kunnen investeren en de opbrengst te verbeteren.. De opbrengst uit de landbouw is daardoor erg laag.

 

De mensen drinken water uit de bergen, dat is vervuild door klimaat verandering en ontbossing. Men drinkt en wast zich in het water dat ook nog eens is vervuild door de landbouw en het vee. Dit veroorzaakt ziektes zoals diarree, huidziektes, oogziektes, Engelse ziekte … kortom dit maakt hun leven nog moeilijker.

Schoon drinkwater helpt ziektes te reduceren, en maakt de mensen gezonder zodat zij beter in staat zijn om te werken.

Verzoek aan Lien Doi

Deze mensen te helpen om een Waterfilterinstallatie te bouwen met toebehoren.

Het dorp wijst 5 mensen aan, die de zorg dragen voor het functioneren van de installatie en mensen uit de buurt zullen het water distribueren.

Het eerste jaar krijgen de mensen het water gratis.  Daarna wordt een bedrag van 2000 VND per fles van 20 liter gevraagd voor de kosten van elektriciteit en onderhoud.

Gevraagd van Lien Doi:  120.000.000 VND = € 4.426,-