Skip to content

Verjaardagskalender Liën Doi

Naar aanleiding van verzoeken van enkele donateurs hebben we een verjaardagskalender samengesteld. Hierbij kunt u enkele bladen van deze kalender bekijken. De kalender kunt u bestellen door € 20 over te maken op rekening NL12INGB0000422433 t.n.v. Liën Doi. Vermeldt daarbij ‘Kalender’, naam en adres waar de kalender moet worden afgeleverd. De kalender wordt dan binnen twee weken verstuurd. Hier onder vindt u voorbeeld van het voorblad en een aantal maanden      

Lees meer

Lien Doi zoekt donateurs voor kinderen en studenten

Lien Doi is op zoek naar donateurs voor studenten en scholieren. Al langere tijd schommelt het bestand aan vaste donateurs rond de vijftig terwijl de behoefte vanuit Vietnam veel groter is. We komen graag in contact met mensen die deze kinderen willen steunen met een bijdrage van € 180 per jaar via: info@liendoi.nl. U kunt  donateur van een pleegkind worden d.m.v maandelijkse bijdrage van € 15,-- of jaarlijks van € 180,-- over te maken op de rekening van onze stichting…

Lees meer

Nieuwsbrief najaar 2020

Nieuwsbrief najaar 2020 In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de goedgekeurde projecten en de verantwoording van het waterproject in Muong Bang. verder lanceren wij in deze nieuwsbrief ons initiatief voor een studiefonds. Ook is Lien Doi op zoek naar nieuwe pleegouders. Wilt de de volledige nieuwsbrief lezen klik dan op de onderstaande link.( de nieuwsbrief vindt bij uw gedownloaden documenten  of opent zich dan automatisch ) Nieuwsbrief najaar 2020 definitief

Lees meer

JAARVERSLAG 2019

2019 kan met recht een heel bijzonder jaar voor Lien Doi worden genoemd. Er zijn niet alleen negen projecten gesteund, maar we zijn met de helft van de bestuursleden in Vietnam gaan kijken wat de impact van de projecten is. Die ervaring was overweldigend. Vietnam is een prachtig en vruchtbaar land bevolkt met vriendelijke mensen. Tegelijkertijd is onder die oppervlakte tastbaar wat decennia lange oorlog met mensen doet. lees het gehele jaarverslag klik op 200715 Jaarverslag Stichting Lien Doi 2019…

Lees meer

nieuwsbrief najaar 2019

Afgelopen maand hebben we met eigen ogen kunnen zien wat er met uw bijdrage is gerealiseerd. Met een deel van het bestuur zijn we drie weken door Vietnam getrokken samen met de Vietnamese vrijwilligers. Een deel van u heeft ons gedurende de reis kunnen volgen via de Facebookpagina van Liën Doi via de link: https//www.facebook/lien.doi. http://liendoi.nl/wp/wp-content/uploads/2020/01/LD-191214-7-Nieuwsbrief-najaar-2019-definitief-1.pdfvoor de nieuwsbrief

Lees meer

Nieuwsbrief voorjaar 2019

In deze nieuwsbrief vindt u verantwoording van een aantal projecten die Lien Doi heeft ondersteunt en verzoeken voor ondersteuning van nieuwe projecten in Vietnam. klik op de link om de nieuwsbrief te lezen http://liendoi.nl/wp/wp-content/uploads/2019/07/190619-Nieuwsbrief-voorjaar-2019-definitief-1.pdf

Lees meer

Nieuwsbrief najaar 2018

In deze nieuwsbrief vindt u een korte opsomming wat u samen met Lien Doi in 40 jaar voor kinderen en arme etnische minderheden heeft kunnen betekenen. Verder 4 nieuwe projecten die Lien Doi gaat ondersteunen en aandacht voor "pleeg"kinderen. Voor de gehele nieuwsbrief klik hier achter op de link  Nieuwsbrief najaar 2018

Lees meer

Doneeractie: SCHOONWATER VOOR 60.000 MINDERHEDEN IN VIETNAM VOOR 15.000 EURO? 0,25 per persoon

Omdat dit jaar is het aantal verzoeken uit Vietnam voor waterzuivering en opslag zodanig toegenomen dat wij deze projecten niet zo maar  via onze eigen donaties kunnen ondersteunen vragen wij onze donateurs of zij bereid zijn eenmalig een extra bedrag over te maken . Maakt u het mede mogelijk dat Lien Doi met een investering van 15.000 euro 60.000 mensen van schoon water kan voorzien. Zo ja dan vindt meer informatie over het project in het onderstaande bericht. https://www.doneeractie.nl/schoonwater-voor-60-000-minderheden-in-vietnam/-29111

Lees meer

Financieel Jaarverslag 2016

Zoals u van ons gewend bent vindt u ook dit jaar weer een financiële verantwoording. Wij willen u allen, die in 2016 hebben bijgedragen aan de Stichting Lien Doi, heel hartelijk bedanken. Financieel verslag Stichting Lien Doi 2016 voor cp3

Lees meer

Jaarverslag 2015

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar weer een financiële verantwoording. Allereerst willen wij u allen, die in 2015 hebben bijgedragen aan de Stichting Lien Doi, heel hartelijk bedanken. Dankzij u konden wij ook dit jaar weer een zestal mooie projecten in Vietnam ondersteunen en konden gemiddeld over dat jaar 63 kinderen naar school en werden hun families daarbij geholpen financiele verantwoording 2015

Lees meer