skip to Main Content

nieuwsbrief najaar 2019

Afgelopen maand hebben we met eigen ogen kunnen zien wat er met uw bijdrage is gerealiseerd. Met een
deel van het bestuur zijn we drie weken door Vietnam getrokken samen met de Vietnamese vrijwilligers.
Een deel van u heeft ons gedurende de reis kunnen volgen via de Facebookpagina van Liën Doi via de link:
https//www.facebook/lien.doi.

http://liendoi.nl/wp/wp-content/uploads/2020/01/LD-191214-7-Nieuwsbrief-najaar-2019-definitief-1.pdfvoor de nieuwsbrief