skip to Main Content

Nieuwsbrief najaar 2018

In deze nieuwsbrief vindt u een korte opsomming wat u samen met Lien Doi in 40 jaar voor kinderen en arme etnische minderheden heeft kunnen betekenen. Verder 4 nieuwe projecten die Lien Doi gaat ondersteunen en aandacht voor “pleeg”kinderen.

Voor de gehele nieuwsbrief klik hier achter op de link  Nieuwsbrief najaar 2018