Verjaardagskalender Liën Doi


Naar aanleiding van verzoeken van enkele donateurs hebben we een verjaardagskalender samengesteld. Hierbij kunt u enkele bladen van deze kalender bekijken. De kalender kunt u bestellen door € 20 over te maken op rekening NL12INGB0000422433 t.n.v. Liën Doi. Vermeldt daarbij ‘Kalender’, naam en adres waar de kalender moet worden afgeleverd.

De kalender wordt dan binnen twee weken verstuurd.

Hier onder vindt u voorbeeld van het voorblad en een aantal maanden


maand maart

 

 

 

Comments are closed.