Skip to content

Lien Doi zoekt donateurs voor kinderen en studenten

Lien Doi is op zoek naar donateurs voor studenten en scholieren.

Al langere tijd schommelt het bestand aan vaste donateurs rond de vijftig terwijl de behoefte vanuit Vietnam veel groter is. We komen graag in contact met mensen die deze kinderen willen steunen met een bijdrage van € 180 per jaar via: info@liendoi.nl. U kunt  donateur van een pleegkind worden d.m.v maandelijkse bijdrage van € 15,– of jaarlijks van € 180,– over te maken op de rekening van onze stichting Lien Doi: IBAN NL12INGB0000422433 Utrecht o.v.v. pleegkinderen.

Enkele van deze ondersteunde kinderen kunnen na hun 18de jaar vanwege de goede studieresultaten doorgaan met studeren. Hiervoor richt Lien Doi een studiefonds op om het collegegeld en om een deel in het levensonderhoud te voorzien. De kosten hiervan zijn tussen de € 500,– en 1000,– op jaarbasis. Wij zoeken donateurs die over een periode van 4 jaar deze kosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening wil nemen. Dat kunt u doen door een bedrag over te maken op de rekening van onze stichting Lien Doi: IBAN NL12INGB0000422433 Utrecht o.v.v. studiefonds

Indien u een vijf jaren overeenkomst die met Lien Doi aangaat  waarin u minimaal € 200,– per jaar overmaakt kunt u het volledige bedrag van uw bruto jaarinkomen voor de belastingaangifte aftrekken. Zie hiervoor bij slim schenken op de site van de belastingdienst of raadpleeg de rekenmodule giften https://www.anbigift.nl/liendoi/