Skip to content

Situatie:
Quang Son is een arme plattelandsgemeente ongeveer 40 km vanaf de stad Phan Rang in de provincie Phan Rang. Er wonen ongeveer 7000 mensen verspreid over 4 Viet dorpjes en 3 Raglai gehuchten.

[ready_google_map id=’7′]

Het is een in 1975 gestichte ‘nieuwe economische zone’. De mensen kwamen vanuit verschillende streken hier wonen en leven van de verbouw van rijst , maniok en suikerriet. Het is een hard bestaan want de grond is erg arm.

Om de mensen te ondersteunen bij hun harde bestaan hebben de zusters van de st Paul de Chartres congregatie een kinderopvang opgezet. Waar ongeveer 200 kinderen onder de 5 jaar en nog eens 30 gehandicapte kinderen worden opgevangen. Ze krijgen een maaltijd per dag. Hiervoor betalen de mensen een klein bedrag per kind.

1402 Schoon water voor de kindergarten Son Ca in Phan Rang                                              Een klasje

Het grootste probleem is gebrek aan schoon water. De waterput levert niet genoeg water voor alle kinderen, is niet diep genoeg en is verontreinigd met aluin en kalk. De meeste kinderen hebben slechte tanden en problemen met de spijsvertering.

De put is niet diep genoeg en het water is vervuild
De put is niet diep genoeg en het water is vervuild

De put is niet diep genoeg en vervuild. Het grootste probleem is genoeg schoon water.

Verzoek aan Lien Doi:
Geld om een nieuwe put te graven van 60 meter diep met een filter systeem, zodat er voor alle kinderen genoeg schoon water is. Hetgeen belangrijk is voor hun gezondheid.
Bovendien kunnen ook omwonenden schoon water komen halen voor hun dagelijks gebruik.

Woonhuis van een arm gezin van de Raglai
Woonhuis van een arm gezin van de Raglai

Zij vragen in totaal voor de bouw van de put en de filter: € 3100,-

Aan alle weldoeners van dit project: Veel dank voor ons nieuwe watersysteem. 250 kinderen van de kinderopvang Son Ca en meer dan 30 kinderen met een beperking hebben nu genoeg helder en schoon drinkwater.

Bovendien kunnen we een groentetuin onderhouden met schone groente voor hun dagelijkse maaltijd.

 

 Veel dank voor uw steun voor de betere levensomstandigheden voor deze kinderen en mensen in Quang Son.