Skip to content

Dit project wordt aangevraagd door de het centrum van de Goddelijke barmhartigheid in de gemeente Trung An in de provincie Thai Binh 120 km ten zuidoosten van Hanoi.

De ruimte is bestemd voor weeskinderen en kinderen met een handicap om hen de mogelijkheid te bieden een beroepsopleiding te volgen. Zodat zij later instaat zijn zichzelf en hun gezin te onderhouden en een bijdrage kunnen leveren aan het sociale leven. Door middel van een therapie die er van uitgaat dat er een omgeving gecreëerd kan worden die mensen met psychologische problemen kan genezen en hen verder kan helpen om met meer vertrouwen en veerkracht de toekomst tegemoet te gaan.

Het centrum van de Goddelijke Barmhartigheid is opgericht in 2018 en heeft op dit moment de zorg voor 50 wees- en gehandicapte kinderen en voor 40 alleenstaande ouderen tussen de 70 en 80 jaar.

De zorg wordt gegeven door 60 mensen waaronder priesters, broeders en zusters van de congregatie.

De belangrijkste bron van ondersteuning voor de activiteiten van het centrum komt uit bijdragen van kleine liefdadigheidsorganisaties.

De gemeenschap heeft 3 hectaren grond ter beschikking waarop zij rijst en groenten verbouwen en vee houden om in hun onderhoud te voorzien.

Noodzaak van dit project
Voor zowel de kinderen die de middelbare school hebben afgerond , als de gehandicapte en zieke kinderen die de volwassen leeftijd bereiken, zijn geen middelen beschikbaar om een beroepsopleiding te volgen en om hen vaardigheden aan te bieden die noodzakelijk zijn om te integreren in de maatschappij.

Op dit moment wil het centrum voor elke groep een beroepsopleiding opzetten om hen te helpen vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te integreren in de maatschappij.
Op de lange termijn wil het centrum een gespecialiseerde beroepsfaciliteit opzetten voor de verschillende groepen.

Deze jongeren, die wees of gehandicapt zijn, staan voor grote uitdagingen. Zorgen voor stabiliteit in hun leven is voor hen van groot belang. Op de eerste plaats moeten gezondheidsproblemen van de studenten worden aangepakt. Vervolgens krijgen ze door een beroep te leren meer zelfvertrouwen en een positievere kijk op het leven. Dat is van groot belang daar jongeren zonder perspectief vaak vatbaar zijn voor negatieve invloeden.

Vandaar de wens van centrum om een ruimte te bouwen van 200m2 met verschillende vaklokalen, voor bijv. IT, kleding maken, werktuigkunde ,huishoudkunde en koeltechniek.

De totale kosten worden geraamd op: 357.000.000 VND
plaatselijke bijdrage: 126.000.000 VN
Aan Lien Doi wordt een bijdrage gevraagd: 231.000.000 VND = € 8950,-
Daar dit een groter project is zoeken we voor de financiering een fonds.