Skip to content

At Hui To in de gemeente Chung Chai ligt aan de grens met Laos in Noord Vietnam. In dit dorp wonen 5 etnische minderheden , waaronder de H’Mong. Zij leven hoog in de bergen en hebben tot 2012 een rondtrekkend bestaan geleid. Hun ontwikkelingsniveau is erg laag, velen zijn analfabeet, zij hebben veel moeite om in hun dagelijks onderhoud te voorzien , en zijn moeilijk bereikbaar, doordat de wegen naar het dorp erg slecht zijn.

hebben de laatste jaren priesters en maatschappelijk werkers, toegang gekregen tot dit gebied om hen in hun moeilijke bestaan te helpen.

De top prioriteit is schoon water.

Zij zijn gewend om water uit natuurlijke bronnen te gebruiken. Dat water is de laatste jaren helaas erg vervuild door pesticide en kunstmest. Het gevolg hiervan is dat de mensen ernstig ziek worden en lijden aan ziektes zoals diarree, oogkwalen, darm- en huid infecties enz.

Vandaar de vraag aan Lien Doi om geld voor een waterzuiveringsinstallatie.

De kosten worden geraamd op 111.819.000 VND = € 4.690,-

Dit project is mede door een donatie van het Dharma Centre in Rijswijk gerealiseerd.

In Augustus 2023 kregen we het bericht dat de waterzuiveringsinstallatie is gerealiseerd!! De mensen zijn erg blij en allen gebruiken nu het gezuiverde water. Dit betekent veel voor de gezondheid van deze mensen, zij zijn nu beter in staat om te werken. En de kinderen voelen zich beter in staat om onderwijs volgen.

De etnische families uit de gemeente Chung Chai zijn het Dharma Centre uit Rijswijk en Lien Doi erg dankbaar dat zij door dit zuiver water project een stapje verder zijn in hun ontwikkeling naar een gelukkig en gezond leven.