Skip to content

Gerealiseerd!!

Situatie

Vo Tranh ligt in een bergachtig en afgelegen gebied in de provincie Phu Tho, ongeveer 140 km ten noordwesten van Hanoi. Langs het gebied loopt een rivier de Ngoi Lao een zijarm van de Rode Rivier. De mensen wonen aan beide zijden langs de rivier. Ze leven van de landbouw, en verbouwen mais en rijst en planten bomen.

Onlangs is een groot deel van het bos in beslag genomen voor de bouw van een gevangenis.

De  laatste jaren vindt stroomopwaarts aan de rivier ook mijnbouw plaats. Dit veroorzaakt ernstige vervuiling van het rivierwater. De mensen hebben er veel last van: De opbrengst  van mais en rijst is door de vervuiling met meer dan 50%  verminderd. Bovendien is de rivier een onderdeel van hun dagelijks levensonderhoud. Ze vangen er vis en krabben voor de maaltijd. Hun gezondheid is door het vervuilde water daarom in groot gevaar.

De overheid schuift het probleem van de vervuiling  van de ene provincie, naar de andere. Een oplossing blijft uit.

Schoon water om te drinken en te koken is een eerste levensbehoefte. Daarom een dringende vraag aan Lien Doi voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie .

Toegang tot schoon water zal zorgen voor een betere gezondheid, wat de arbeidsproductiviteit zal bevorderen en de ziektekosten omlaag brengen en dat betekent een betere situatie voor de gezinnen. Ongeveer 300 huishoudens kunnen gebruik maken van het schone water.

De mensen die dat kunnen, betalen een klein bedrag voor de kosten van elektriciteit en onderhoud. Vrijwilligers maken de containers ieder dag schoon.

Totale kosten                                      181.750.000 VND
Bijdrage plaatselijke bevolking            41.750.000 VND
Bijdrage van Lien Doi                        140.000.000 VND = € 5.515,-

Het Waterfiltersysteem is klaar!! In mei 2021 in gebruik genomen.

De mensen zijn heel blij dat er in hun dorp schoon water te krijgen is. Het dorp heeft aan de mensen in omliggende dorpen kenbaar gemaakt dat ook zij gebruik kunnen maken van het schone water. Dit bevordert de gemeenschapszin. Iedere dag komen 30 tot 50 huishoudens schoon drinkwater halen.

De mensen voelen zich verantwoordelijk en zijn actief betrokken bij het functioneren van de installatie en dragen bij aan het onderhoudsfonds.