Skip to content

GEREALISEERD!!

Het waterfiltersysteem is klaar en 70% van de mensen maken gebruik van het schone water als drinkwater en om te koken. We hopen dat ook de overige gezinnen het nut  gaan inzien van het drinken van gezuiverd water.

We hopen dat de gezondheid van de mensen verbetert.

De inwoners van Tien Kien zijn erg dankbaar en danken de sponsoren van Lien Doi voor de waterzuiveringsinstallatie!!

Situatie

Tien Kien ligt in een bergachtig gebied 100 km ten  noordoosten van Hanoi. Het gebied is prima geschikt voor landbouw omdat het tussen twee rivieren in ligt. Helaas is het grond- en oppervlaktewater de afgelopen jaren erg vervuild door een drietal grote chemische bedrijven. Dit heeft onder de bevolking veel ziektes veroorzaakt, waaronder verscheidene vormen van kanker. Ook heeft de oogst, door de uitstoot van deze bedrijven, erg te lijden. De regering heeft wel maatregelen genomen in de vorm van een ziekteverzekering en schoon water voor een deel van de bevolking, maar voor veel mensen in dit gebied zijn deze maatregelen niet van toepassing.

Ongeveer 90% van de mensen maakt gebruik van vervuild bronwater, omdat zij niet bereikt kunnen worden met de waterleiding die is aangelegd door de regering.  Het aantal  mensen met kanker is de laatste jaren enorm toegenomen.

Schoon water is van levensbelang voor deze gemeenschap. Het is een wens die al jaren leeft, maar waar ze zelf geen geld voor hebben.

Verzoek aan Lien Doi

Hen de mogelijkheid te geven  om een waterfiltersysteem aan te leggen.  Het water zal verkocht worden  in  flessen aan de bevolking in dit gebied  á  8.000 VND per fles.  Voor de schoolkinderen is het water gratis. De opbrengst zal worden gebruikt voor onderhoud van de machine, aankoop van nieuwe flessen en wat overblijft komt ten goede aan studiebeurzen en hulp aan arme gezinnen.

Totale kosten                                                196.200.000 VND

Plaatselijke bijdrage                                       60.200.000 VND

Ondersteuning van Lien Doi             136.000.000 VND = € 5.115,-