Skip to content

Situatie

Hra Tla is één van de armste dorpjes in de provincie Dak Lak. In dit afgelegen gebied, 32 km. van Buonmathuot wonen meer dan 200 etnische families (Ede) in armoede.

[ready_google_map id=’35’]

Hun landbouwmethodes zijn onontwikkeld. Zij verbouwen o.a. rijst, graan en  maniok, maar door gebrek aan land, slechte wegen en hun lage ontwikkeling leven zij in zeer slechte omstandigheden. Hun huizen staan op instorten.

1409 house 05

Verzoek aan Lien Doi

Om verbetering te brengen in de leefomstandigheden van degenen, die er het slechtst aan toe zijn wil men 10 nieuwe huisjes bouwen, zodat zij in een gezondere omgeving wonen en hun leefsituatie er op vooruit gaat.

 

De kosten voor één huisje bedragen 24.100.000 dong. De mensen uit het dorp zullen de huisjes zelf bouwen en de plaatselijke congregatie steunt elk gezin met een bedrag van 2.000.000 dong.

 

Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 161.000.000 dong = € 6.000,-.

voor het bouwen van 10 huisjes.