Skip to content

Situatie
Dat Set ligt in een bergachtig gebied in de provincie Khanh Hoa, 32 km ten westen van Nha Trang city.

[ready_google_map id=’22’] Drie zusters van de congregatie ‘Khiet Tam Duc Me’ werken in dit afgelegen dorp. Naast het bezoeken van de armen en ouderen verzorgen zij met name de kinderopvang.
De bevolking leeft onder zware omstandigheden, zij zijn landbouwers of hebben kleine handeltjes. De oogst is niet altijd goed, hun inkomen erg laag. Velen zijn ongeletterd slechts enkelen hebben middelbaar of hoger onderwijs genoten.

Kindertjes krijgen een maaltijd
Kindertjes krijgen een maaltijd

De ouders vertrouwen de kinderen graag aan de zorg van de zusters toe, zodat zij kunnen werken op het land. Zij betalen een klein bedrag. Jammer genoeg kunnen de zusters maar twee klasjes met 30 kinderen opvangen.
Verzoek aan Lien Doi
De mogelijkheid om de kinderopvang uit te breiden met lesmateriaal en ontwikkelingsmateriaal, zodat meer kinderen kunnen worden opgevangen en kunnen genieten van de zorg en onderwijs van de zusters.

peuterklasje van kindergarten Dat Set
peuterklasje van kindergarten Dat Set

Totaal voor les- en ontwikkelingsmateriaal 33.400.000 VND
Huur speelveld 8.000.000 VND

 

Totale bijdrage Lien Doi 41.400.000 VND = € 1535,-