Skip to content

Vinh Son ligt in de provincie Binh Thuan

Situatie
Vinh Son ligt in de nieuwe economische zone, de inwoners zijn merendeel immigranten en erg arm.
De voorzieningen in dit gebied zijn minimaal. Er is weliswaar elektriciteit, maar er is geen middelbare school, geen medisch centrum en geen kinderopvang.
Het land is erg droog en dor en er is niet voldoende landbouwgrond. Mensen leven van de opbrengst van hout of steen, dat zij in de bergen vinden. Verder maken zij vissaus, en verbouwen wat groente om te verkopen op de markt.
Beide ouders moeten hard werken om de kost bij elkaar te verdienen.
Daarom zijn zij erg geholpen als hun kinderen overdag opgevangen kunnen worden.

Verzoek aan Lien Doi
Voor het bouwen van twee nieuwe lokalen met toilet voorziening zijn de kosten:
Totaal: 130.910.000 VND = € 5240

Eigen bijdrage: 40.910.000 VND = € 1640

Ondersteuning Lien Doi: 90.000.000 VND = € 3600

We zijn blij u te kunnen vertellen dat door een bijzonder legaat dit bedrag al is overgemaakt en met de bouw reeds is begonnen.