Nieuwsbrief najaar 2017

Beste donateurs van Lien Doi,

Eind februari verscheen de laatste nieuwsbrief. Intussen is er veel gebeurd. Lien Doi heeft tal van nieuwe projecten gefinancierd en van aantal projecten kunnen intussen resultaten worden getoond. De prioriteiten voor de komende twee jaar zijn vastgesteld. Verder willen we na ruim twintig jaar de bijdrage voor pleegkinderen aanpassen omdat de prijzen voor levensonderhoud in Vietnam intussen aanmerkelijk gestegen zijn.

Maar eerst willen we u informeren over de verkoop van het Dung Lac-huis: lees meer klik op de link: Nieuwsbrief najaar 2017 def.

Comments are closed.