BELEIDSPLAN STICHTING LIEN DOI (‘SOLIDARITEIT’) 2017-2020

Lien Doi is in 1980 opgericht door Ria Ahsmann, Jos Zengerink en Bets Ahsmann.

Na een verblijf van tientallen jaren in Vietnam van één van de oprichters, kwamen zij tot hun initiatief uit solidariteit met het Vietnamese volk. Een volk dat na  gespleten en verwond te zijn door oorlogen, zwaar te lijden had onder een verlammende boycot van het door het westen zo verfoeide communistische bewind.

 

In de jaren negentig werden de relaties met het westen hersteld, waarna de mogelijkheden voor westerse investeerders werden geopend. Hoewel de algemene levenstandaard sedertdien is verbeterd, zijn er nog veel mensen in Vietnam die onder de armoedegrens leven. Bovendien is er niet of nauwelijks een vangnet om deze mensen te ondersteunen. De armoede treft bepaalde groepen daardoor onevenredig hard. Juist op die groepen richt Lien Doi haar aandacht. De noodzaak om te helpen blijft!!

klik op de link om het hele beleidsplan te lezen 171127 Beleidsplan Stichting Lien Doi 2017 2020

Comments are closed.